EN

INFO SOT

None
Dita e Shkencës së Hapur në Shqipëri

Fundi i vitit 2022, RASH dhe AKKSHI organizuan në Tiranë Ditën e Shkencës së Hapur, duke u takuar me aktorë nga Universitete, Institucione Kërkimore, Ministria e Arsimit dhe agjenci e institute të tjera përgjegjëse për kërkimin dhe inovacionet nën ombrellën e ministrive të ndryshme.