EN

LAJME

Info Day me universitetin e Durrësit

POSTUAR ME 23 Shkurt 2023

None

Rrjeti Akademik Shqiptar RASH nënshkroi me Rektoren Prof. Dr. Kseanela Sotirofski të Universitetit të Durrësit (UAMD) Memorandumin e Mirëkuptimit për #𝗢𝗽𝗲𝗻𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲, duke diskutuar nga një takim i hapur i projekteve të punës me stafin akademik të punës në të ardhmen. , ku ne prezantuam qasje novatore në faza të ndryshme të procesit të kërkimit shkencor, duke nxitur dhe promovuar parimet e Shkencës së Hapur dhe duke pranuar praktikat e Shkencës së Hapur. RASH prezanton platformën e re softuerike UCRIS. Portali i ri i zhvilluar nga RASH dhe i regjistruar në katalogun #NI4OS Europe është Depoja Dixhitale e Universiteteve Shqiptare për botime dhe revista shkencore, teza doktorature, CV të studiuesve dhe akademisë, projekte dhe të dhëna kërkimore etj.