EN

LAJME

None
Dita e Shkencës së Hapur në Shqipëri

Fundi i vitit 2022, RASH dhe AKKSHI organizuan në Tiranë Ditën e Shkencës së Hapur, duke u takuar me aktorë nga Universitete, Institucione Kërkimore, Ministria e Arsimit dhe agjenci e institute të tjera përgjegjëse për kërkimin dhe inovacionet nën ombrellën e ministrive të ndryshme.

None
ORDM – Train the trainers event, 5-6 May

This event is part of the successful series of NI4OS-Europe Train-the-Trainer events which have the aim of providing NI4OS-Europe partners with the necessary training skills and means to diffuse in their countries information and knowledge related to various aspects of EOSC and Open Science.