EN

LAJME

Ofrueshme D6.5 – Specifikimi i thirrjes së hapur

POSTUAR ME 26 Prill 2022

None

Ofrueshme D6.5 – Specifikimi i thirrjes së hapur është një raport mbi zbatimin e thirrjes së hapur panevropiane të projektit NI4OS-Europe, procesin, objektivat e thirrjes, dhe shërbimet e disponueshme "on board"  të EOSC të ofruara përmes thirrjes.

Fokusi i këtij produkti është të ofrojë detajet e thirrjes së hapur pan-evropiane të projektit NI4OS-Europe, që synon të ofrojë shërbimet në bord të EOSC për përdoruesit pan-evropianë. Brenda fushës së këtij produkti, ne ofrojmë procesin dhe objektivat e thirrjes, përshkrimin e shërbimeve në bord, si dhe burimet e disponueshme llogaritëse dhe të ruajtjes të ofruara nëpërmjet shërbimeve gjenerike që janë futur në EOSC.

 

Më shumë: https://zenodo.org/record/6424052#.YmFqdNpBxaT