EN

SHËRBIMET EOSC

Kategoritë

Ucris

Platforma U-CRIS është databaza e universiteteve shqiptare për ruajtjen e publikimeve shkencore, doktoraturave, CV të stafit kërkimor, projekteve të kërkimit, etj.

Go to service
  • Provide by: RASH
  • Dedicated for: Research

E-Research

Këtu mund të gjeni të dhëna statistikore për kërkimin shkencor në IAL, Institutet e Kërkimit , qendrat e Transferimit të Teknologjisë , Akademinë e Shkencave, agjenci të ndrzshme pranë Ministrive në Shqipëri.

Go to service
  • Provide by: RASH
  • Dedicated for: Research