EN

SHËRBIMET EOSC

Kategoritë

RASH Cloud

RASH ofron shërbime Cloud computing (IaaS) për universitetet publike si: Makina Virtuale, Storage, Networking etj

Go to service
  • Provide by: RASH
  • Dedicated for: Research