EN

LAJME

Aftësi dixhitale për FAIR dhe Open Science

POSTUAR ME 22 Shkurt 2021

None

Ne jemi të lumtur të njoftojmë se aftësitë dixhitale për FAIR dhe Open Science janë botuar!

Raporti është fryt i punës së palodhur të Grupit Punues të Aftësive dhe Trajnimit të Bordit Ekzekutiv të EOSC që u formua në vitin 2020 për të identifikuar një kornizë për ndërtimin e kompetencave dhe aftësive për EOSC. GP u përqendrua në katër fusha prioritare:

 

 

Zhvillimi i gjeneratës tjetër të profesionistëve të FAIR dhe Open Science

Paraqet një kornizë të të gjithë aktorëve (roleve) EOSC në ekosistemin EOSC për të cilët aftësitë dhe trajnimi janë të rëndësishme

 

 

Bashkëpunimi për të rritur aftësitë dixhitale për FAIR dhe shkencën e hapur në Evropë

Shqyrton qasjet organizative për të zbatuar aktivitetet dhe programet e trajnimit, përmes konceptit të qendrave të kompetencës

 

 

Ndërtimi i një qendre njohurish të besueshme dhe afatgjatë të burimeve të të mësuarit dhe trajnimit dhe mjeteve të ngjashme

Siguron njohuri për një katalog të trajnimit të federuar EOSC si pjesë e një infrastrukture të qëndrueshme trajnimi që mbështet aktorët e EOSC

 

 

Ndikimi i politikës kombëtare të shkencës së hapur për aftësitë duke mbështetur udhëheqësit strategjikë

Analizon formulimin e aftësive dixhitale të kërkuara në EOSC në agjendën më të gjerë Evropiane për aftësitë, për të ofruar rekomandime për Shtetet Anëtare dhe Vendet e Asociuara se si të mbështesin EOSC në politikat dhe strategjitë kombëtare të aftësive.

 

 

 

 

Këto katër zona janë shtylla kurrizore e raportit të sapo botuar. Një rrjet i profesionistëve të aftë EOSC është thelbësor për të sjellë një ndryshim të kulturës për ndarjen e gjetjeve të hulumtimit dhe për të autorizuar individë dhe institucione për të zhvilluar dhe mbajtur kompetencat, aftësitë dhe aftësitë e EOSC.

 

Ky raport përfundon me politikat dhe rekomandimet e zbatimit për një sërë palësh të interesuara për të lehtësuar përparimin në këtë fushë.

 

 

Për të arritur të gjithë dokumentin, ju lutemi klikoni këtu.