EN

BLLOKU BAZË I NDËRTIMIT TË 'RESË' PËR SHKENCËN E HAPUR EVROPIANE

Nisma Kombëtare për Shkencën e Hapur në Evropë - NI4OS Europe, synon të jetë një kontribues thelbësor në portofolin e shërbimit Evropian Open Science Cloud (EOSC), e të angazhohet nën drejtimin e EOSC dhe të sigurojë gjithëpërfshirje në nivelin Evropian për të mundësuar Shkencën e Hapur globale.

 

Linjat e veprimit

 

 

1. Mbështesim zhvillimin dhe përfshirjen e iniciativave kombëtare të “Open Science Cloud” në 15 Shtetet Anëtare dhe Vendet e Asociuara në qeverisjen e EOSC.

2. Brumosur me filozofinë e EOSC dhe parimet FAIR për gjetjen e të dhënave, hyrjen, ndërveprimin dhe ripërdorimin e të dhënave.

3. Siguron mbështetje teknike dhe të politikave për bordin e ofruesve të shërbimeve në EOSC, duke përfshirë shërbimet e përgjithshme (llogaritni, ruajtjen e të dhënave, menaxhimin e të dhënave), shërbimet tematike, arkivin dhe grupet e të dhënave.

    

    

    

LAJMET DHE EVENTET E FUNDIT