EN

PROJEKT

Blloku kryesor i ndërtimit të reve të shkencës evropiane

Nisma Kombëtare për Shkencën e Hapur në Evropë - NI4OS Europe, synon të jetë një kontribues thelbësor i portofolit të shërbimit European Open Science Cloud (EOSC), të angazhohet për mbarëvajtjen e EOSC dhe të sigurojë gjithëpërfshirje në nivelin Evropian për të mundësuar Shkencën e Hapur globale.

 

Linjat e veprimit

 

1. Ky projekt mbështet zhvillimin dhe përfshirjen e iniciativave kombëtare të Open Science Cloud në 15 Shtetet Anëtare dhe Vendet e Asociuara në nismën e EOSC.

2. Promovon brenda komunitetit filozofinë e EOSC-së dhe parimet FAIR për gjetjen e të dhënave, mundësinë e hyrjes, ndërveprimin dhe ripërdorimin e tyre.

3. Siguroni mbështetje teknike dhe linjë veprimi On-board për ofruesit e shërbimeve në EOSC, duke përfshirë shërbimet e përgjithshme (përllogaritjen, ruajtjen e të dhënave, menaxhimin e të dhënave), shërbime tematike, arkiva dhe grupime të dhënash.

 

 

 

 

 

Shndërrimi i NI4OS-Europe në realitet

NI4OS-Europe shfrytëzon dhe angazhon një rrjet të fortë njerëzor që mbulon një hapsirë të gjerë të palëve, si dhe infrastrukturën e shërbimeve në rajon, për të mbështetur vizionin, arkitekturën dhe mbarëvajtjen e përgjithshme të EOSC.

 

NI4OS-Europe do të federojë shërbimet ekzistuese të EOSC përkatëse në 15 vendet dhe synon t'i përfshijë ato në listën e shërbimeve EOSC. NI4OS-Europe do të bashkëpunojë me iniciativat e tjera të lidhura me EOSC për të kontribuar në platformën e përbashkët EOSC, duke përfshirë një sërë normash, rregullash dhe parimesh për menaxhimin e shërbimeve dhe të dhënave kërkimore në sistemin EOSC.

 

 

 

 

Shndërrimi i NI4OS-Europe në realitet

NI4OS-Europe shfrytëzon dhe angazhon një rrjet të fortë njerëzor që mbulon një hapsirë të gjerë të palëve, si dhe infrastrukturën e shërbimeve në rajon, për të mbështetur vizionin, arkitekturën dhe mbarëvajtjen e përgjithshme të EOSC.

 

NI4OS-Europe do të federojë shërbimet ekzistuese të EOSC përkatëse në 15 vendet dhe synon t'i përfshijë ato në listën e shërbimeve EOSC. NI4OS-Europe do të bashkëpunojë me iniciativat e tjera të lidhura me EOSC për të kontribuar në platformën e përbashkët EOSC, duke përfshirë një sërë normash, rregullash dhe parimesh për menaxhimin e shërbimeve dhe të dhënave kërkimore në sistemin EOSC.

 

 

 

 

 

Ndryshimi i peizazhit të Shkencës së Hapur

 

NI4OS-Europe do të krijojë avancime teknike përkatëse të EOSC në zonë duke mbështetur një grup të plotë shërbimesh të hapura dhe të qëndrueshme. Ai do të sigurojë qasje të barabartë në infrastrukturë, të dhëna dhe shërbime për të gjithë studiuesit evropianë, duke siguruar gjithpërfshirjen.

 

 

Fuqizimi i komunitetit rajonal shkencor dhe kërkimor

 

NI4OS-Europe do të mundësojë bashkëpunim kërkimor dhe inovativ të cilësisë më të lartë duke lidhur komunitetin rajonal shkencor dhe kërkimor midis tyre dhe peizazhit më të gjerë të EOSC.

 

 

Mbështetja e sektorit rajonal të TIK dhe shkencës, parandalimi i rrjedhjes së trurit

 

Një gamë e gjerë e profesionistëve të TIK dhe shkencës në rajon do të përfshihen në sigurimin dhe përdorimin e shërbimeve dhe të dhënave që kanë të bëjnë me EOSC. NI4OS-Europe do të kontribuojë në mbajtjen e këtyre profesionistëve në vendet e tyre, duke u siguruar mundësi zhvillimi të barabarta.