EN

POLITIKA

POLITIKAT

Politikat e shkencës së hapur janë strategji dhe veprime që synojnë promovimin e parimeve të shkencës së hapur dhe njohjen e praktikave të shkencës së hapur.

Politikat që mundësojnë promovimin e shkencës dhe kërkimit të hapur:

Deklarata e Berlinit mbi qasjen e hapur në njohuri në shkencas dhe shkencat humane

Rekomandimi i Komisionit Evropian i 25 prillit të 2018-ës mbi qasjen dhe ruajtjen e informacionit shkencor

Iniciativa Plani S për botimin e shkencës me qasje të hapur nisur në 2018 nga “cOAlition S”

Deklarata e San Franciskos për Vlerësimin e Kërkimit (DORA)